Urinrör latin

urinrör latin

Latin njurar och urinvägar. STUDY. PLAY. Njure. Ren. Njurbark. Cortex renalis. Njurmärg. Medulla renalis. Njurkalk. Calices renales. Njurbäcken. Pelvis renalis. Urinledare. Ureter. Urinblåsa. Vesica urinaria. Urinrör. Uretra. Advertisement. Upgrade to remove ads. Features. Quizlet Live · Quizlet Learn · Diagrams · Mobile. Urinrör (urethra). Njurar Latin. (ren) renes. Urinröret. uretra. Leder urinet från urinblåsan (vesica) ut ur kroppen. Vid ingången: tjock glatt muskulatur - inre slutmuskel. Styrs av sympatiska nervfibrer. Tvärstrimmig ringmuskel, urinrörets yttre ringmuskel, där urinröret går genom bäckenbotten. Urinblåsa. Vesica urinaria. Medicinska termer (Latin och grekiska till svenska) .. till umbilicus. umbílicus, navel. uncinátus, hakförsedd. úncus, hake. únguis, nagel, hov. uni, en. unilaterális, ensidig. unipennátus, enfjädrad. úrachus, uringång. uréter, urinledare. uréthra, urinrör. úterus, livmoder. utrículus, liten slang. úvula, gomspene. Den glomerulära filtrationen är beroende av tre tryck: Ett dygn ca l morritas. Kapillärsystem gayasianporn nefronets tubulussystem. Impulser skickas sarah jay porn movies till twizporn för medvetande. Http://www.linguee.com/english-german/translation/addicted+to+gambling.html omfattande näringsutbyte mellan tubulussystemet och peritubulära kapillärerna http://www.ccss.org.au/_resources/gambling.pdf avgörande betydelse för urinens volym och sammansättning. När sträcks - tunnare. Den efferenta arteriolen bildar nytt kapillärsystem runt nefronets tubulussystem och samlingsrören: Ca 50 parallella, med varandra förbundna, kapillärer. Sker omfattande näringsutbyte mellan tubulussystemet och peritubulära kapillärerna - avgörande betydelse för urinens volym och sammansättning. Reabsorptionen i Proximala tubuli. Tubulussystemet börjar med sluten ände: När sträcks - tunnare. Upgrade to remove ads. Ytan bindvävskapsel, täckt av fettvävnad. Ca 50 parallella, med varandra förbundna, kapillärer. Vesica urinaria I lilla bäckenet, bakom symfusen. Ca 1 miljon nefron i varje njure - urinproducerande enheter. Högt tryck i glomeruluskapillärerna. Ytan bindvävskapsel, täckt av fettvävnad. Njurar renes hentai torture urinledare uretärer eller ureteres Nedre urinvägar: Distala tubulus http://www.complex.com/sports/2014/01/the-types-of-people-who-bet-on-sports/degenerate-gambler samlingsrör: Inre strimmig njurmärg cortex renalis.

Urinrör latin - empieza una

Om urinering miktion inte är aktuell hämmas miktionsreflexen via viljemässig kontraktion av den yttre sfinktern via de somato- motoriska nerverna. Välutvecklad glatt muskulatur, drar ihop sig, pressar urinen över till uretrea. I nefronen bildas urinen i tre steg: Sammanhängande epitelskikt, nästan ogenomsläppligt. Kapillärsystem kring nefronets tubulussystem. Stor filtration av ämnen genom glomeruluskapillärerna til Bowmans rum pga: Impulser skickas även till storhjärnsbarken för medvetande. Välutvecklad glatt muskulatur, drar ihop sig, pressar urinen över till uretrea. Distala tubulus och samlingsrör: Myogen reglering av GFR. Inre strimmig njurmärg cortex renalis. Glomeruluskapillärerna i Bowmans kapsel blodförsörjs genom afferent arteriol. urinrör latin

0 Gedanken zu „Urinrör latin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.